meisje op wereldbol

Informatie Parcel International

De informatie op deze website wordt door TALE B.V. (‘TALE’) met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. TALE is echterniet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. TALE is in geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website of het gebruik van enige informatie op deze website. De gebruiker van deze website doet dat voor eigen rekening en risico.

Informatie Derden

Aan de informatie op deze website afkomstig van derden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie bindt TALE niet en is alleen bedoeld als algemene informatie.TALE kan eveneens niet instaan voor de inhoud van de websites van de op www.parcelinternational.com opgenomen hyperlinks.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de website www.parcelinternational.nl en alle onderdelen daarvan komen enkel toe aan TALE. Het kopiëren, openbaar maken, verveelvoudigen en/of het opslaan van de website of delen daarvan is uitdrukkelijk niet toegestaan, tenzij daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door TALE.

Wijzigingen

TALE behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover in te lichten

* Bij Parcel International zijn de algemene voorwaarden actief. Alle prijzen zijn excl. BTW.

KVK 24424543 | BTW NL818691232B01 | Rotterdam, Netherlands