Parcel International

Edited:

Parcel International

Edited:

Toeslagen UPS

Hieronder worden de toeslagen benoemd die op jouw zending van toepassing kunnen zijn. Houd hierbij wel rekening dat de vervoerder tarieven en voorwaarden voor toeslagen kan wijzigen. Wij doen ons uiterste best je zo goed mogelijk te informeren, maar kunnen helaas juistheid en volledigheid niet garanderen. Er kunnen om die reden dus geen rechten worden ontleend aan onze informatie over toeslagen. Voor inzicht in tarieven van toeslagen verwijzen we je door naar de website van UPS.

Let op: De extra kosten die de vervoerder maakt worden achteraf berekend. Om die reden worden de toeslagen pas later gefactureerd.

Gewichtsaanpassing

Extra kosten worden aangerekend voor pakketten die bij nawegingen tijdens het transportproces, buiten proportie afwijken van het gewicht ingevuld door de verzender. Dit geldt voor hoger nagewogen pakketten. Pakketten worden door de vervoerder nagemeten en nagewogen met geijkte meetapparatuur. Dit is van toepassing op het hoogst factureerbare gewicht. Dit kan dus gaan om het werkelijke of het volumegewicht.

Brandstoftoeslag

De getoonde verzendtarieven op het platform van Parcel International zijn inclusief brandstoftoeslag.

Piektoeslag

Er wordt een piektoeslag in rekening gebracht om tijdens drukke maanden de operationele continuïteit te blijven waarborgen. Voor meer informatie over deze toeslag verwijzen wij je graag door naar de website van UPS.

Toeslag voor handmatig verwerking

Er wordt een toeslag in rekening gebracht als:

  • Het pakket zwaarder is dan 32kg.
  • De langste zijde van het pakket langer is dan 100cm.
  • De op één na langste zijde langer is dan 76cm.
  • Het pakket een buitenverpakking heeft van hout en/of metaal.
  • Het pakket een onstabiele en/of onregelmatige vorm heeft.
  • Niet is voldaan aan de juiste verpakkingsrichtlijnen.
  • UPS behoudt zich ook het recht voor om extra afhandelingskosten aan te rekenen voor elk pakket waarvan UPS naar eigen inzicht vindt dat het een speciale behandeling behoeft.

Overschrijding maximale afmetingen / gewicht

Er wordt een toeslag in rekening gebracht als:

  • Het pakket een lengte heeft langer dan 274cm.
  • Het pakket zwaarder is dan 70kg.
  • Het pakket een lengte en omvang heeft groter dan 400cm (daarbij wordt ook een grootpakkettoeslag gerekend).

Grootpakkettoeslag

Een pakket wordt als "groot pakket" aangemerkt als de lengte en omvang groter is dan 300cm, maar niet het maximum van 400cm overschrijdt. Het minimum factureerbare gewicht voor grote pakketten wordt automatisch aangepast naar 40kg.

Aflevering op woonadres

Er wordt een toeslag in rekening gebracht wanneer levering op een woonadres plaatsvind. De toeslag is ook van toepassing op bedrijven die vanuit een woonadres worden beheerd.

Adrescorrectie

Er wordt een toeslag in rekening gebracht als de vervoerder het juiste adres moet achterhalen om de zending alsnog af te leveren.

Afgelegen gebied

Toeslag voor het afleveren en ophalen in moeilijk bereikbare gebieden. Onder afgelegen gebieden vallen eilanden, berggebieden of een postcodegebied of dorp die moeilijk te bereiken is.

Verafgelegen gebied

Toeslag voor het afleveren en ophalen in moeilijk bereikbare gebieden. Onder verafgelegen gebieden vallen eilanden, berggebieden of een postcodegebied of dorp die moeilijk te bereiken is.

Douaneservices

Zendingen waarbij douanehandelingen aan te pas komen zijn onderhevig aan invoerrechten en BTW. Deze kosten zijn niet in de door Parcel International getoonde tarieven verwerkt. De invoerrechten en BTW worden bepaald op basis van de inhoud en de waarde van de inhoud van jouw zending.

Wanneer UPS de kosten moet voorschieten bij een in- of uitklaring van goederen, dan wordt er naast BTW en invoerrechten ook een voorschotprovisie belast.