Parcel International

Edited:

Parcel International

Edited:

Wegtransport van de toekomst

In 2050 moet het wegtransport in Europa CO2-neutraal zijn. Toch is dit wat ambitieus. Lees de uitdagingen van het kabinet om deze ambities op tijd te kunnen realiseren.


Zo ziet het wegtransport er over 30 jaar uit

In 2050 moet het wegtransport in Europa CO2-neutraal zijn. Dit zijn de ambities:

  • Zero emission in alle grote steden in 2030;
  • Minstens 30% van de vrachtwagen rijdt in 2030 elektrisch;
  • In 2040 is zelfs 100% van alle vrachtauto’s zero emission.

Mooie plannen! Echter heeft het kabinet flink wat uitdagingen om deze ambities op tijd te kunnen realiseren.


Beperkte netcapaciteit

De beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk vormt nog een grote blokkade voor de overstap naar elektrische transportwagens. Ondanks dat dit één van de doelen in het Klimaatakkoord is, komt de switch naar elektrisch rijden daardoor nog nauwelijks op gang. Eind 2021 reden nog maar 214 van de ruim 157.000 vrachtwagens in Nederland elektrisch. Om het doel van 2030 te behalen, moet de verkoop van elektrische wagens de komende 8 jaar stijgen naar 4.000-5.000 stuks per jaar. Dit is, gezien de huidige ontwikkelingen, een doel dat verre van haalbaar is.


Groot investeringsrisico

Transporteurs zien zeker het belang in van ‘zero emission’ vervoer. Toch geven veel ondernemers aan dat ze nog erg terughoudend zijn om te investeren. Dit zijn de redenen:


Het realistische verdienmodel ontbreekt

Een elektrische vrachtwagen is momenteel 3 keer zo duur als een dieselwagen en heeft een kleinere actieradius. Chauffeurs moeten vaker opladen en zijn dus beperkter inzetbaar. Er wordt verwacht dat de prijs van een elektrische auto zal dalen en de actieradius zal toenemen, waardoor er een gunstigere situatie ontstaat.


Netwerk onzekerheid

Door de beperkte netcapaciteit is de inzet van elektrische vrachtauto’s voor een transporteur een onzekere factor. Een vrachtwagen die door beperkte stroomvoorziening niet volledig ingezet kan worden, vormt een groot risico. Dit risico groeit wanneer het bedrijf meerdere elektrische voertuigen heeft.


Risico op stroominfarcten

Om in 2030 minimaal 30% van de vrachtwagen elektrisch te laten rijden, is een stroom aanvraag nodig die overeenkomt met het stroomgebruik van bijna 1 miljoen huishoudens. In 2050, bij de wens voor 100% zero emission in het wegtransport, zal dit verbruik gelijk staan aan 4.5 miljoen huishoudens.

Terwijl de vraag naar elektriciteit dus zal stijgen, kampt een groot deel van Nederland inmiddels met grote tekorten aan capaciteit. Zonder een grote inhaalslag komt het elektriciteitsnet steeds verder op achterstand. Dit kan leiden tot stroominfarcten. 


Stroomgarantie voor logistiek

Het huidige netwerk is volstrekt onvoldoende om aan deze toekomstige stroomvraag te voldoen en de ondernemersrisico’s te verkleinen. RAI Vereniging en Transport en Logistiek Nederland (TLN) pleit daarom voor een ‘stroomgarantie voor logistiek’.  Om dit te kunnen bewerkstelligen, moet het kabinet vol inzetten op de uitbreiding en verzwaring van het het laadnetwerk voor bedrijfswagens. De netwerkcapaciteit moet in lijn worden gebracht met de stroombehoefte die volgt uit de ambities voor elektrificatie van het transport en logistiek. Dit betreft niet alleen de stadslogistiek in de periode tot 2030, maar ook de volledige elektrificatie die daarna volgt. 

TLN en Rai Vereniging geven aan dat er ook extra geld moet worden uitgetrokken voor verzwaring, vergroening, het stroomlijnen van vergunningsprocedures en ontlasten van het stroomnetwerk door meer in te zetten op andere kansrijke (zero emissie) technologieën. Daarmee ontstaat een stroomnet dat op de toekomst is voorbereid, zodat ondernemers met vertrouwen kunnen investeren in elektrische vracht- en bestelauto’s.


CO2 uitstoot beperken

We blijven dus nog wel even op benzine en diesel rijden. Parcel International probeert uiteraard wel de CO2 uitstoot te beperken. Er zijn goede samenwerkingen met de vervoerders die al elektrisch uitrijden. Daarnaast worden steeds meer leveringen naar een drop-off punt in plaats van home deliveries gebracht. Ook ziet Parcel International positieve ontwikkelingen in de markt om in de toekomst drones te kunnen gebruiken voor het uitleveren van zendingen. 


HEB JE VRAGEN?

Bovenstaande ontwikkelingen hebben voornamelijk invloed op het wegtransport. Lees meer over de mogelijkheden van dit type transport bij Parcel International. Heb je vragen? Neem gerust contact op. Wij zijn op werkdagen van 9:00 uur tot 22:00 uur bereikbaar.


Bron: TLN – Transport en Logistiek Nederand