Parcel International

Edited:

Parcel International

Edited:

Toeslagen DSV

Hieronder worden de toeslagen benoemd die op jouw zending van toepassing kunnen zijn. Houd hierbij wel rekening dat de vervoerder tarieven en voorwaarden voor toeslagen kan wijzigen. Wij doen ons uiterste best je zo goed mogelijk te informeren, maar kunnen helaas juistheid en volledigheid niet garanderen. Er kunnen om die reden dus geen rechten worden ontleend aan onze informatie over toeslagen. Voor inzicht in tarieven van toeslagen verwijzen we je door naar de website van DSV.

Let op: De extra kosten die de vervoerder maakt worden achteraf berekend. Om die reden worden de toeslagen pas later gefactureerd.

Gewichtsaanpassing

Extra kosten worden aangerekend voor zendingen die bij nawegingen tijdens het transportproces, buiten proportie afwijken van het gewicht ingevuld door de verzender. Dit geldt voor hoger nagewogen zendingen. Zendingen worden door de vervoerder nagemeten en nagewogen met geijkte meetapparatuur. Dit is van toepassing op het hoogst factureerbare gewicht. Dit kan dus gaan om het werkelijke of het volumegewicht.

Lengtetoeslag

Er wordt een toeslag in rekening gebracht als de zending een lengte heeft langer dan 240cm.

Tijdvensters

Er wordt een toeslag in rekening gebracht als de ophaal- en/of aflevertijdvensters kleiner zijn dan 4 uur.

Wachturen

Er wordt een toeslag in rekening gebracht als de chauffeur langer dan 2 uur moet wachten bij ophaling of aflevering.

Laad/losklep

Niet elke wagen is uitgerust met een laad/losklep. Mocht er een laad/losklep nodig zijn voor ophaling en/of aflevering, dan wordt een toeslag in rekening gebracht.

Douaneservices

Zendingen waarbij douanehandelingen aan te pas komen zijn onderhevig aan invoerrechten en BTW. Deze kosten zijn niet in de door Parcel International getoonde tarieven verwerkt. De invoerrechten en BTW worden bepaald op basis van de inhoud en de waarde van de inhoud van jouw zending.